Bratsko-sesterský františkánsky juniorát. Tak to chcem vidieť!

„Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry sú pospolu…“

Koncom marca 2017 v Kopernici u sestier klarisiek-kapucínok prežili víkend juniori bratov františkánov a kapucínov a juniorky školských sestier sv. Františka.

Ponúkame krátke video z tohto ich formačného stretnutia.

-fc-