Byť pri Ježišovi v chudobných – ctihodný Ambrogio Grittani

Dňa 26. januára 2018 prijal pápež František kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a nariadil vydať dekréty o hrdinských čnostiach viacerých božích služobníkov. Medzi nimi je aj Ambrogio Grittani, kňaz a zakladateľ oblátiek sv. Benedikta Jozefa Labre. Za účasti kardinála Amata bol v nedeľu 18. marca 2018 v Katedrále v Molfetta prečítaný dekrét, ktorým mu je udelený titul ctihodný.

Leze Donika sestry1Don Ambrogio Grittani (1907-1951) bol diecéznym kňazom diecézy Bari (Taliansko), ktorý po svojich prvých učiteľských skúsenostiach v regionálnom seminári v Molfette obrátil svoju pastoračnú službu k najchudobnejším v spoločnosti, v ktorých sa naučil objavovať Kristovu tvár. V októbri 1941 založil oblátky sv. Benedikta Jozefa Labre, ktorého cieľom bolo pomôcť materiálne ako i duchovne chudobným a poskytnúť im každodennú podporu v duchu hesla Charitas Xti Urget Nos – Gesù nel Povero (Kristova láska nás ženie – Ježiš v chudobných). Sestry tohto malého rehoľného spoločenstva pôsobia medzi chudobnými v Taliansku, Albánsku a v Nigérii.

-fc-