Krakovská kaplnka bude niekoľko dní zatvorená

Sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva oznamujú pútnikom, že v dňoch 20. – 22. marca 2018 bude kláštorná kaplnka v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva zatvorená.

Dôvodom je montáž hlavného oltára po päťmesačných prácach, kedy bol hlavný oltár Matky Božieho milosrdenstva spolu so svätostánkom a sochami sv. Stanislava Kostku a sv. Márie Magdalény v  kaplnke reštaurovaný a impregnovaný, informovali sestry na svojej webovej stránke.

-fc-