Byť s Ježišom a byť s Petrom – františkán povedie duchovné cvičenia pre pápeža

Pápež František si tento rok vybral františkánskeho profesora biblickej teológie, aby viedol jeho každoročné pôstne duchovné cvičenia. Duchovné cvičenia pre Svätého Otca a členov Rímskej kúrie sa budú konať 5. – 10. marca v Ariccia, asi 30 od Ríma v exercičnom dome pátrov paulínov.

Františkán P. Giulio Michelini (53) v rozhovore pre vatikánsky denník LʼOsservatore Romano povedal, že témou exercícií bude „Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa Matúšovho evanjelia“.

Páter Michelini pochádza z Milána a v súčasnosti žije vo františkánskom kláštore v Perugii. Sľuby v Ráde menších bratov zložil v roku 1992 a o dva roky neskôr prijal kňazskú vysviacku. Na Pápežskej Gregoriánskej univerzite získal doktorát z biblickej teológie a v súčasnosti vyučuje na Teologickom inštitúte v Assisi, ktorý je pričlenený k Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Je činný aj v biblickej pastorácii a sprevádzaní manželských párov.

Pre exercitantov pripravil pozvanie „byť s Ježišom a byť s Petrom“. Hovorí: „Keď budem hovoriť, budem mať pred sebou pastierov Cirkvi, a preto som uvažoval nad voľbou kontextu, ktorý umožní počúvať práve Petra.“ Ako ďalej naznačil, jeho meditácie budú vychádzať z biblického textu, ale aj z diel svetovej literatúry, čerpajúc z autorov ako Franz Kafka, Amos Oz, Emmanuel Carrère či William Styron.

Pôstne duchovné cvičenia začnú večer 5. marca eucharistickou adoráciou a vešperami. Nasledujúce tri dni budú začínať ráno svätou omšou o 7.30 a pokračovať dvoma meditáciami pátra Micheliniho – prvá o 9.30 a druhá o 16.00, po ktorej bude adorácia a vešpery. Posledný deň exercícií bude zahŕňať ešte záverečnú meditáciu.

V čase duchovných cvičení sú zrušené všetky pápežove verejné i súkromné audiencie, vrátane stredajšej generálnej audiencie.

Foto: Pápež sa modlí v Ariccia počas duchovných cvičení r. 2015 (CNS)
-fc-