Vikár Kustódie Svätej zeme je na pracovnej návšteve u slovenských františkánov

Páter Dobromir Jasztal OFM, vikár Kustódie Svätej zeme, je od 27. februára do 2. marca na pracovnej návšteve Slovenskej provincie Menších bratov – františkánov. Na svätej omši ho tento pondelok privítal v mene Slovenského komisariátu Svätej zeme P. Jeremiáš Kvaka OFM. Po nej mal P. Dobromir prednášku o Svätej zemi a živote kresťanov v tomto ťažko skúšanom regióne, priblížil ich aktuálnu situáciu i službu františkánov v tejto oblasti.

Kustódia Svätej zeme je organizáciou františkánskej prítomnosti v regióne Blízkeho východu (Izrael, Palestína, Sýria, Jordánsko, Egypt a Libanon), spravuje väčšinu svätých miest spätých so životom Ježiša Krista alebo inými biblickými udalosťami a stará sa o kresťanské komunity v tejto oblasti.

Františkán P. Dobromir Jasztal OFM (nar. 1966) je poľský právnik, doktor kánonického práva, vikár Kustódie Svätej zeme. Patrí do sliezskej provincie Nanebovzatia Panny Márie. Štúdium filozofie absolvoval v Katoviciach a po ňom bol poslaný na štúdium teológie do Theologicum Jerosolimitanum v Izraeli. Slávnostné sľuby zložil v r. 1989 a r. 1992 bol vysvätený za kňaza. Následne pokračoval v štúdiu kánonického práva v Ríme (Antonianum), ktoré v roku 1997 úspešne zakončil doktorátom. Od roku 1998 začal vyučovať v seminári Kustódie Svätej zeme v Jeruzaleme, bol predstaveným jeruzalemského kláštora Flagelazione na Via Dolorosa, vykonával funkciu hlavného ekonóma a člena diskretória (rady) Kustódie Svätej zeme. V súčasnosti pôsobí v Kláštore Najsvätejšieho Spasiteľa v Jeruzaleme.

Zdroj: frantiskani.sk, br. Jozef Čirák OFM
-fc-