Čaká nás niečo mimoriadne. V októbri. Mimoriadny misijný mesiac.

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca.

Kongregácia pre evanjelizáciu národov pripravila motivačné video predstavujúce základné ciele misijného mesiaca, ktoré určil Svätý Otec: osobné stretnutie s Ježišom Kristom v Cirkvi, svedectvo svätých a mučeníkov misií, katechetická formácia a konkrétna pomoc pre misie.

Pápežské misijné diela sprístupnili video na internete v slovenskom dabingu. „Pokrstení a poslaní – misia Kristovej Cirkvi vo svete. Mimoriadny misijný mesiac október 2019“ – to je názov osemminútového duchovne i informačne bohatého filmu so zábermi zo života misie „ad gentes“ v celom svete. Medzi sprievodcami, ktorí divákovi približujú dôležitosť a historický kontext celosvetového misijného podujatia z podnetu pápeža Františka je aj prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Fernando Filoni.

Zdroj: RV, jb