V Košiciach sa konal historicky prvý obrad zasvätenia panien

V Košickej arcidiecéze sa 28. apríla na Nedeľu Božieho milosrdenstva po prvýkrát v histórii konal obrad zasvätenia panien. Svoje rozhodnutie zasvätiť sa Bohu tak verejne vyhlásili Jozefína Hvastová a Zdenka Hertelyová. Tomuto kroku predchádzala príprava pod dohľadom biskupa a biskupom určeného kňaza. Prípravná doba trvá dva roky, potom nasleduje kandidatúra päť rokov.

Slávnostný obrad zasvätenia vykonal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Ten vo svojej homílii hovoril aj o službe, pre ktorú sú panny povolané. „Každý kresťan dostal poverenie od Pána šíriť pokoj a milosrdenstvo. A zvlášť v tejto chvíli naše duchovné sestry, Jožka a Zdenka, ktoré príjmu od Cirkvi panenské zasvätenie, dostanú zároveň od Cirkvi aj misiu služby všetkým ľuďom. Pán ich povolal, aby ich užšie pripojil k sebe. Ich zasvätenie spôsobí, že budú ešte horlivejšie šíriť Božie kráľovstvo a kresťanské hodnoty. Obsahom tohto poslania je zvlášť modlitba i naliehavé posolstvo svätej sestry Faustíny, ktorej sa zjavil milosrdný Ježiš. Žiadal ju, aby do celého sveta zaniesla výzvu prosiť za hriešnikov, aby sa Ježišova obeta na kríži dotkla aj ich srdca. Ste prvé v našej diecéze, ktoré sa zasväcujete panenskému životu a ste určitou výzvou. Nie každý to pochopí a príjme, ale zvýrazniť v dnešnom svete prvok čistoty, to je veľký dar a spôsob ako slúžiť Bohu i Cirkvi,“ uviedol arcibiskup Bober.

Stav zasvätených panien Ordo Virginum je zvláštnym vyjadrením zasväteného života, ktorý znova rozkvitol po Druhom vatikánskom koncile. Zasvätená panna je zasvätená Bohu ako Kristova snúbenica v službách Cirkvi, v ochote a pripravenosti obetovať za Cirkev svoj život. Zasvätené panny patria spolu s pustovníkmi, pustovníčkami a vdovami k najstarším spôsobom Bohu zasväteného života, ktoré boli v Cirkvi praktizované už v dobe apoštolov. Druhý vatikánsky koncil v roku 1963 rozhodol, aby starobylý obrad panenského zasvätenia, ktorý patrí k najvzácnejším pokladom rímskej liturgie, bol upravený pre dnešnú dobu. Nový obrad bol vyhlásený Kongregáciou pre Boží kult a sviatosti 31. mája 1970. Stav zasvätených panien je zakotvený aj v Kódexe kánonického práva, v kánone 604.

Povolanie k životu zasvätenej panny prináša so sebou veľmi individuálne životné rozhodnutie. Zasvätené panny žijú vo svete individuálnym spôsobom života, mimo spoločenstva zasvätených osôb a nemajú záväznú regulu, podľa ktorej majú žiť. Pocítiť toto povolanie a vybrať sa touto cestou je vedomým rozhodnutím žiť zasvätený život v čistote, službe Cirkvi a blížnemu. Aktuálne sú na rôznom stupni formácie aj ďalšie kandidátky pre tento spôsob zasväteného života.

TK KBS informoval Martin Ďurčo