Časopis Zasvätený život sa prvýkrát pripravuje pod novým šéfredaktorom

Presne polovica redaktorov časopisu Zasvätený život sa stretla 21. – 22. septembra 2018 v Misijnom dome v Nitre – Kalvárii, aby pripravila nové číslo časopisu.

Od prvého čísla sa časopis utvrdzoval vo svojej identite pod tímovým vedením augustiniánom Jurajom Pigulom, pripravované 19. číslo prevzal nový šéfredaktor, verbista Ján Štefanec.

V Nitre redaktori zhodnotili ostatné číslo, ktoré vyšlo začiatkom septembra 2018 s prílohou o Synode o mladých. Z pripravovaného čísla prezradíme len toľko, že príloha priblíži čitateľom mníšsku spiritualitu s prihliadnutím na jej prežívanie u mníchov a mníšok na Slovensku. Keďže redakcia časopisu je súčasne aj mediálnym tímom Konferencie vyšších rehoľných predstavených, rozprávali aj o mediálnom školení pre zasvätených ON LINE 5, ktoré bude v októbri v Žiline, a o fungovaní webovej stránky www.zasvatenyzivot.sk.

Časopis Zasvätený život vychádza od roku 2010 dvakrát do roka. Archív na webovej stránke obsahuje všetky staršie čísla aj s prílohami. Objednať si ho môžete tu: distribucia@kvrp.sk.

-fc-