Časopis Zasvätený život vychádza už dvadsiatyprvýkrát

V týchto dňoch si môžu všetci, ktorí si objednali časopis Zasvätený život, prelistovať jeho aktuálne číslo. Od roku 2010 vyšiel už dvadsaťjeden ráz.

Témou, ktorej sa venuje hneď v niekoľkých príspevkoch, je výročie 70 rokov od Barbarskej noci. Historik Tomáš Gerboc, SVD, píše o príprave na likvidáciu rehoľného života v Československu. Jeho text dopĺňa svedectvo diakona Emila Moravčíka, ktorý bol počas Barbarskej noci v kláštore v Nitre. Šéfredaktor Ján Štefanec, SVD, poukazuje na novú nádej, v ktorej žijú zasvätení rok čo rok už tridsať rokov.

Jednou z výrazných osobností prenasledovanej Cirkvi je aj Boží služobník Ján Ivan Mastiliak, CSsR. Postulátor procesu blahorečenia gréckokatolícky redemptorista Atanáz Daniel Mandzák píše o svojom spolubratovi ako o pokornom, vďačnom a šťastnom rehoľníkovi. Vplyv komunizmu a ateizácie v Albánsku opisuje verbista Gorazd Kohút a ako na hnev „náš každodenný“ poradí Štefan Turanský, SDB.

Aktuálnej téme sexuálneho zneužívania sú venované dva príspevky z Centra na ochranu maloletých. Nového svätého Johna Henryho Newmana so srdcom mnícha predstavil benediktín Ján Dolný a službu Charis v Katolíckej cirkvi zas piarista Juraj Ďurnek. V časopise nechýba ani tradičná rubrika Z božej lekárne, tentokrát o prírodných prostriedkoch na zdravý spánok.

Časopis vychádza 2x ročne a môžete si ho objednať na distribucia@kvrps.sk. Archív čísel možno nájsť na webovej stránke Zasvätený život.

Františka Čačková, OSF