Medzi mnohými otázkami, ktoré si dnes kladú zasvätené osoby, sa objavuje i otázka: Čo robia rehoľníci v dnešnej spoločnosti? Otázka by však mala znieť: Kým majú byť rehoľníci v spoločnosti? A v tom je rozdiel.

Konfliktné situácie sa v našom každodennom živote pravidelne vyskytujú. Ak by sme si mysleli, že je možné vytvoriť také prostredie, v ktorom by neboli, mýlili by sme sa.

„Ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí, a to až do dňa Krista Ježiša.“ (Flp 1, 6)   Dnešné podmienky zasväteného života sú ovplyvnené, ako píše Enrica Rosanna  v článku o Vývoji rehoľného života v Európe, zlyhaním nádeje slobody, ktorá ignoruje Boha, zlyhaním humanizmu

Kontroverzná téma. Šport v reholi áno či nie? Veď čas zasvätených patrí Bohu, a nie kultu tela. Aj takto sa na to dá pozerať. Ale na druhej strane

Uprostred tohto temného sveta sme pozvaní žiť a vyžarovať nádej. Je to možné? Môžeme sa stať svetlom, soľou a kvasom pre svojich bratov a sestry v ľudskej rodine? Môžeme ponúknuť nádej, odvahu a dôveru ľuďom tejto doby?

Vedieť vyvážene oddychovať znamená rešpektovať Boží primát a naše vnútro. Ak tieto dve skutočnosti nežijú v harmónii, objavujú sa znaky únavy, stresu napätia, nespokojnosti. Ako im predísť aj v našom zasvätenom živote? Benedikt XVI. kedysi na túto tému poznamenal: „Nedá sa robiť všetko, čo by sa dalo alebo mohlo robiť, pretože naše sily sú obmedzené a …

Ešte stále sa považujem za mladú sestru, i keď môj vek začína na tri- a nekončí na –násť. Kniha Robiť ťažké veci napísaná tínedžermi a určená tínedžerom ma však dostala. Od septembra 2011 sa v kníhkupectvách objavila nová kniha. Mladí autori Alex a Brett Harrisovci ňou spustili veľké hnutie mladých s myšlienkou Robiť ťažké veci (Do hard things). Slovenským …

Všetci podliehame depresii, „najľudskejšej a najreálnejšej z vecí“, ako hovorí J. Vanier, odborník na záhadnú a tajomnú skutočnosť, akou je ľudské srdce. A možno by sme mohli ísť ešte trochu ďalej a povedať, že sme pravdepodobne skoro všetci mali vo svojom živote nejakú skúsenosť s depresiou, alebo že jej ešte stále podliehame, alebo aj naďalej v nás pretrváva určitý druh …

Sprevádzanie dnes, medzi naliehavou otázkou a kritickými okolnosťami  Potreba byť niekým sprevádzaný, kto má už nejakú skúsenosť na cestách Ducha Svätého bola v Cirkvi vždy vyhľadávaná. Cesta duchovnej skúsenosti, nie je oslobodená od rizík a ťažkostí, preto je dôležité nájsť duchovného vodcu, byť počúvaný a konfrontovaný niekým, kto pomôže rozšifrovať prácu Ducha Svätého, predovšetkým v pohľade na rozhodnutia a výber …