Ešte stále sa považujem za mladú sestru, i keď môj vek začína na tri- a nekončí na –násť. Kniha Robiť ťažké veci napísaná tínedžermi a určená tínedžerom ma však dostala. Od septembra 2011 sa v kníhkupectvách objavila nová kniha. Mladí autori Alex a Brett Harrisovci ňou spustili veľké hnutie mladých s myšlienkou Robiť ťažké veci (Do hard things). Slovenským …

Všetci podliehame depresii, „najľudskejšej a najreálnejšej z vecí“, ako hovorí J. Vanier, odborník na záhadnú a tajomnú skutočnosť, akou je ľudské srdce. A možno by sme mohli ísť ešte trochu ďalej a povedať, že sme pravdepodobne skoro všetci mali vo svojom živote nejakú skúsenosť s depresiou, alebo že jej ešte stále podliehame, alebo aj naďalej v nás pretrváva určitý druh …

Sprevádzanie dnes, medzi naliehavou otázkou a kritickými okolnosťami  Potreba byť niekým sprevádzaný, kto má už nejakú skúsenosť na cestách Ducha Svätého bola v Cirkvi vždy vyhľadávaná. Cesta duchovnej skúsenosti, nie je oslobodená od rizík a ťažkostí, preto je dôležité nájsť duchovného vodcu, byť počúvaný a konfrontovaný niekým, kto pomôže rozšifrovať prácu Ducha Svätého, predovšetkým v pohľade na rozhodnutia a výber …