Pred dvoma rokmi mladá írska misionárka, rehoľná sestra Clare Maria Crockettová, zahynula pri zemetrasení v Ekvádore. V týchto dňoch o jej príkladnom živote vychádza dokumentárny film.

Keď sa Amadeo Cencini zamýšľa nad vzťahom milosrdenstva a zasväteného života, vyzerá to takto:

V piatok 4. mája 2018 prijal Svätý Otec František na osobitnej audiencii všetkých účastníkov Medzinárodného sympózia na tému Consecratio et consecratio per evangelica consilia (Zasvätenie a zasvätenie pre evanjeliové rady). Prinášame úplné znenie jeho spontánneho príhovoru.

Sestra Atanázia – gréckokatolícka rehoľná sestra Rádu sv. Bazila Veľkého. A jej rehoľné povolanie a služba Rómom.

Terézia z Avily (1515 – 1582) a Etty Hillesum (1914 – 1943), ktoré rôzne prežívali kresťanské a židovské náboženstvo, sú dve ženy, ktoré o sebe rozprávajú a pre ktoré sa toto rozprávanie stalo akoby povolaním: o skúsenostiach, o sebe a o Bohu, o Bohu, ktorý je slovom, ktoré hovorí a chce, aby sa o ňom hovorilo. Prejdeme niektoré slová týchto dvoch žien, aby sa vynorili obrysy …

O Panne Márii zvyčajne uvažujeme ako o našej nebeskej Matke. V mariánskom mesiaci máj prinášame niekoľko netradičných pohľadov na Máriu, vďaka ktorým sa môže stať ešte bližšou každému z nás. 

Do detailov. Z čoho pozostáva mníšsky habit. Čo je na čo a prečo. Mních s kamerou sa snáď nenahnevá, že jeho vlog prepletieme s reklamou na novú knihu k tejto téme.

Povolanie sa po anglicky povie vocation. Aktivity, ktoré podporujú život, sú pro life. Dnes podporím povolania, preto píšem niečo pro-vocation.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, …

Skončil sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Ako ho objavil Svätý Otec a čo na túto tému povedal mladým v prvých mesiacoch svojho pontifikátu (Sardínia, 22. septembra 2013).