Rád bosých bratov a mníšok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel má bohatú duchovnú tradíciu. Vznikol v 12. storočí na hore Karmel vo Svätej zemi, reformovala ho sv. Terézia od Ježiša (z Avily) v roku 1562.

Naša rehoľná rodina predovšetkým pomáha ľuďom v kresťanskom živote a vo viere.

Benediktíni sú pôvodnými nositeľmi mníšskej tradície na kresťanskom Západe. Ich základným poslaním je modlitba a pokánie v konkrétnom spoločenstve. Vonkajšia činnosť každého kláštora závisí od rôznych faktorov a nie je viazaná na žiadnu špecifickú charizmu.

Nitrianska kalvária je dominanta Nitry. Ako nám prezrádza páter Ján Kušnír, verbista, okolo nej sa koncentrujú mnohé rehoľné domy. Najvyššie sídlia oni. Spoločnosť Božieho Slova – verbisti, ktorých založil sv. Arnold Janssen v roku 1875.