Od marca prežívame život na Slovensku inak. Zasiahla nás koronakríza a želáme si, aby už to konečne skončilo. Svoje o tom vedia aj naši misionári, ktorí s krízou bojujú mimo hraníc svojej vlasti, pri svojich veriacich v misiách. To, ako prežívajú tieto dni oni v misiách, nás môže inšpirovať. P. Peter Fillo, SVD, Filipíny …

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorú oslávime najbližšiu nedeľu, nie je iba pripomienkou udalosti spred dvetisíc rokov, ale „živá skúsenosť, že Boh sa dotýka srdca človeka a otvára ho skrze Ducha Svätého pre ohlasovanie a svedectvo o živom Bohu, jeho láske a vykupiteľskej obete,“ vraví sr. Timotea Šebeňová, FDC z Kongregácie Dcér Božskej Lásky na Slovensku, ktorá pôsobí v …

Rozhovor redaktora Pavla Rábaru z Konzervatívneho denníka Postoj s benediktínskym mníchom Jánom Dolným o živote počas pandémie. Hovorí, že medzi karanténou a klauzúrou nie je veľký rozdiel, ibaže tá druhá sa žije natrvalo. Rozpráva, ako počas pandémie žijú mnísi v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, či si vydýchli od hostí a pútnikov, ako sa ich dotkla kríza finančne, a vysvetľuje, prečo …

Rádio Regina v magazíne Duchovné horizonty dňa 25. apríla 2020 predstavilo tému Záchrankyne z doby epidémií. V relácii sestra Katarína Krištofová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa predstavila z pohľadu histórie obdobie, kedy rehoľné sestry z ich kongregácie pomáhali chorým v dobe cholery, týfusu či moru. Reláciu si môžete vypočuť z ich archívu. Ilustračný obrázok z knihy …

Redaktorka Zuzana Vandáková, ktorá píše pre Slovo+, pripravila rozhovor so Slovenkou v španielskom noviciáte. S láskavým dovolením redakcie ho prinášame aj na našej stránke. V noviciáte v španielskej Valencii je od septembra 2017. Aj ju dnes vo formácii zasiahla pandémia koronavírusu. Hoci je vyštudovaná zdravotná sestra, teraz je jej povolaním noviciát, a tak bojuje modlitbou. Anežka Gúberová …

Salesian.online je projekt, ktorý sa zrodil so spolupráce Študijného centra Don Bosco a Študijného centra Dcér Márie Pomocnice. Hlavným cieľom je poskytnúť široký výber originálnych dokumentov v spoľahlivej a citovateľnej forme: pramene, štúdie, digitálne zdroje a výskumy saleziánskej histórie, pedagogiky a spirituality. Full-textové materiály, voľne stiahnuteľné, sú usporiadané podľa kategórií, tém, autorov, inštitúcií, výchovných …

Aj Cirkev na Slovensku aktívne pomáha štátu zvládať pandémiu koronavírusu. So Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR začali spolupracovať Saleziáni don Bosca, Spoločnosť Božieho Slova, Kongregácia sestier premonštrátok, Congregatio Jesu, Kongregácia sestier Božského vykupiteľa, Konregácia Dcér Božskej lásky, Vincentky, Kapucíni i Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR, informovala Petra Friese z Tlačového odboru …

Páter Juraj Pigula, prior augustiniánov vo Viterbe v Taliansku, predstavuje v tomto videu dnešný sviatok obrátenia sv. Augustína, ktorý si augustiniáni pripomínajú 24. apríla. Zastavil sa pri freskách v ich kláštornom nádvorí, ktoré zobrazujú tému tohoto sviatku.

Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života predstavila už pred dvoma rokmi v marci 2018 dokument Ekonómia v službe charizmy a poslania. Na webovej stránke Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v sekcii Dokumenty pribudol jeho slovenský preklad, ktorý začiatkom roka 2019 v tlačenej forme distribuovala KVRPS členom konferencie. Dokument má napomôcť službe poslaniu a v jednotlivých …

Krátke zamyslenie sa nad dôležitosťou Bohu zasväteného života publikoval Ján Ivan Mastiliak v školskom roku 1931/32 na stránkach študentského časopisu Alfons, ktorý vydávali študenti redemptoristi v Obořišti. Jeho príspevok uvádzame v plnom znení aj s pôvodnými poznámkami pod čiarou. Sv. Alfons, nesporně jeden z největších katolických moralistů, vymezuje takto pojem řeholního stavu: „Ustálený, společný, od Církve schválený způsob života …