Nebudem to obaľovať do bavlnky a poviem to rovno – mnohí z nás (kňazov, rehoľníkov a ináč „duchovne orientovaných“) sa boja zákona. Veď všetci poznáme ten biblický verš: „On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje“ (2 …

V krátkom texte blahoslavenej Alžbety od Najsv. Trojice,OCD, ktorý vyjadruje rehoľné zasvätenie sa rozprávanie začína obrazom manželstva. Stránky Piesne piesní, ako aj prorokov a mystikov sa často nesú v tomto duchu. Sama Alžbeta nazvala svoju meditáciu: Byť Kristovou nevestou. Sme pravdepodobne v r. 1902, keď Alžbeta žije v očakávaní a v túžbe realizovať túto udalosť, tešiac sa na úplné …

Celé stáročia sa v Cirkvi pripomína povinnosť veriacich zúčastniť sa na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok. Menej sa už však hovorí o tom, že mnohí veriaci, ktorí si túto povinnosť plnia, si robia v podstate len akoby čiarku do pomyselného „zošitka“ splnených povinností. Pritom vôbec nevedia, že účasť na svätej omši nie je v prvom rade povinnosťou, …

Pútnická pieseň 1 Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobnice hľadia na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na PÁNA, nášho Boha, kým sa (ne)zmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa Pane nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo príliš nás nasýtili …

 Nie som rehoľníčka, ale dalo by sa povedať, že svet je mojím kláštorom. Som slobodná laička a Ježiša v sebe nosím všade, kam sa pohnem – či som na kurze španielčiny v Mexiku, na púti v Camino de Santiago de Compostela v Španielsku alebo doma v arizonskom Phoenixe s priateľkou na káve.   Životnú silu a inšpiráciu čerpám zo života v celibáte. Svoju …

Nazaret  je východiskovým bodom pre dobrodružstvo Máriinej  viery:  Boh ju sem  prišiel navštíviť  a tu sa Mária  ocitla pred  povolaním, ktoré sa predtým zdalo celkom nemysliteľné. V Nazarete sa stretá  skúsenosť s Bohom a osobné povolanie.  Zvestovanie o narodení Ježiša sa zhoduje  s výzvou, aby sa stala jeho matkou. Návrh povolania a zjavené vtelenie bolo jedinou …