Pútnická pieseň 1 Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. 2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobnice hľadia na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na PÁNA, nášho Boha, kým sa (ne)zmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa Pane nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo príliš nás nasýtili …

 Nie som rehoľníčka, ale dalo by sa povedať, že svet je mojím kláštorom. Som slobodná laička a Ježiša v sebe nosím všade, kam sa pohnem – či som na kurze španielčiny v Mexiku, na púti v Camino de Santiago de Compostela v Španielsku alebo doma v arizonskom Phoenixe s priateľkou na káve.   Životnú silu a inšpiráciu čerpám zo života v celibáte. Svoju …

Nazaret  je východiskovým bodom pre dobrodružstvo Máriinej  viery:  Boh ju sem  prišiel navštíviť  a tu sa Mária  ocitla pred  povolaním, ktoré sa predtým zdalo celkom nemysliteľné. V Nazarete sa stretá  skúsenosť s Bohom a osobné povolanie.  Zvestovanie o narodení Ježiša sa zhoduje  s výzvou, aby sa stala jeho matkou. Návrh povolania a zjavené vtelenie bolo jedinou …