Cena „Civitas Christiana“

Na kráľovskom zámku vo Varšave prevzala dňa 16. júna generálna predstavená Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva matka Petra Kowalczyk cenu katolíckeho združenia Civitas Christiana. Cenu udelili kongregácii za obetavé šírenie posolstva o Božom milosrdenstve a za šírenie úcty k sv. sestre Faustíne Kowalskej. Neužitoční sluhovia sme, povedala pri preberaní ceny generálna predstavená.

zdroj: milosrdenstvo.sk; -ms-