Centrum pre ochranu maloletých ponúka e-learning kurz o ochrane detí pred zneužívaním

Centrum pre ochranu mladistvých Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka od februára do júna e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Prihlášku na päťmesačný kurz je potrebné poslať do 10. januára 2018. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke Teologickej fakulty.

Obsahom kurzu je získať základné vedomosti o sexuálnom zneužívaní detí; rozpoznať možné známky zneužívania a identifikovať vhodné prostriedky intervencie; získať informácie o legislatíve a postupoch ako aj o riešení prípadov; pomáhať a starať sa o obete / osoby, ktoré prežili zneužívanie; implementovať prevenciu vo svojich pracovných podmienkach (školy, semináre, formácie atď.). Program kurzu pozostáva z desiatich jednotiek, ktoré absolvujú študenti online a sedem povinných stretnutí pre celú skupinu s lektormi. Vyučovací jazyk je angličtina. Slovenčina je akceptovaná iba na účasť na povinných stretnutiach. Trvanie kurzu je február – jún 2018.

Zdroj: tkkbs.sk/foto: agoramagazineonline.it

-msk-