Oživenie don Boscovho oratória prináša nová kniha od saleziána Vojtáša

Slovenský salezián Michal Vojtáš SDB, ktorý už desať rokov pôsobí na Fakulte pedagogiky na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme, vydal novú knihu s názvom Oživenie don Boscovho oratória s podtitulom Saleziánska pastorácia mládeže, líderstvo a inovatívny projektový manažment. Kniha je unikátna v tom, že prepája historické, teoretické a praktické aspekty saleziánskej výchovy. Anglická verzia je oproti talianskej edícii z roku 2015 bohatšia o novú kapitolu a zakladá sa aj na praktických experimentoch posledných rokov.

Kniha, ktorá má 324 strán začína opisom rozvoja saleziánskej pastorácie mládeže v období po druhom vatikánskom koncile, v ktorom zmena z rutinnej výchovy smerom ku kritickej pedagogike zameranej na budúcnosť priniesla viaceré riziká. Kniha sa sústreďuje hlavne na organizačné aspekty, analyzuje teórie výchovných projektov a ich antropologické paradigmy. Autor sa následne inšpiruje skúsenosťou dona Bosca z oratória na Valdoccu, aby v poslednej kapitole ponúkol inšpirácie a integrálne modely pre saleziánske líderstvo, správu projektov a výchovných diel.

Poznatky, ktoré don Vojtáš nadobudol počas svojho výskumu i písania publikácie už zužitkoval aj na Slovensku, konkrétne na školení o riadení podľa saleziánskej charizmy, ktoré sa konalo koncom novembra na Donovaloch. Krátku reportáž z tohto školenia si môžete pozrieť ::TU::

zdroj: saleziani.sk

-msk-