Červený kláštor sa dnes zaplní zasvätenými

Červený Kláštor sa so svojou históriou mníšskej prítomnosti kartuziánov a neskôr kamaldulov stane dnes 8. mája 2015 svedkom významnej udalosti. V jednom „kláštore“ sa stretnú stovky zasvätených z celého Slovenska. Stretnutie, ktoré organizuje tím pre Rok zasväteného života, je v tomto mimoriadnom roku pre zasvätených ďalším z podujatí. Bude to pre všetkých príležitosť spoznať sa a povzbudiť. Zasvätených čaká spoločný čas v prírode, návšteva múzea, kultúrny program, ktorého súčasťou bude prezentácia dokumentárnych filmov zo života zasvätených, ako aj koncert hudobnej skupiny Kapucíni. Bude to čas a priestor pre vzájomné podelenie v príjemnom prostredí so vzácnymi ľuďmi, oddych a aj načerpanie z toho kým zasvätení sú a čo dnešnému svetu môžu dať. 

-ms-