Pre saleziánky bude Azerbajdžan novou misiou

Na  celoslovenskom stretnutí sestier saleziánok v Modre provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová oznámila, že generálna predstavená Inštitútu FMA so súhlasom svojej rady dňa 13. apríla 2015 schválila začiatok novej prítomnosti FMA v Baku v Azerbajdžane.

V mieste misijného určenia sú priaznivé podmienky pre činnosť. Cíti sa tu  potreba evanjelizačnej a výchovnej prítomnosti FMA, predovšetkým pre dievčatá a ženy vo farnosti v Baku, kde sú prítomní saleziáni od r. 2000. Práca na možnej prítomnosti sestier v Baku sa začala na žiadosť ordinára katolíckej Cirkvi v Azerbajdžane dona Vladimíra Feketeho SDB.

Nateraz sa zamýšľa otvoriť prítomnosť s dvoma sestrami od 15. 10. 2015 (sviatok sv. T. z Avily, patrónky Inštitútu FMA,). Sestry budú patriť pod slovenskú provinciu FMA.

zdroj: salezianky.sk