České a slovenské rehoľníčky v objatí Otcovho srdca

Slovenský tím Otcovho srdca pripravil koncom júla na českom Velehrade seminár Otcovo srdce pre zasvätené ženy z oboch krajín. V srdci Európy tak mohlo Božiu otcovskú lásku, odpustenie a prijatie nanovo zakúsiť 64 účastníčok z 15 rehoľných spoločenstiev.

Janka Jaššová OV, Eva Petrovičová a slovenský tím, tvorený laikmi, zasvätenými a kňazmi, citlivo previedli sestry rôznymi témami. Medzi najdôležitejšie patrili dôležitosť srdca, návrat domov, odpustenie, siroty v Biblii, zakorenenie sa v identite Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Ako povedala jedna z účastníčok, „prednášky popretkávané svedectvami a humorom dopĺňali seminár. Bol pre mňa pohladením od Otca, ale viedol aj k uzdraveniu rán, aby sa aj moja komunita stávala živou.“

Ďalšia sestra dodala: „Chválim Pána za seminár, pretože Pán uzdravoval tie miesta a oblasti, ktoré som už pochovala a prijala, že sa už nedajú riešiť. Mám túžbu znovu a znovu otvárať svoje srdce Bohu.“ Absolvovať takýto týždňový seminár neznamená len oddychovať, ako sa vyjadrila ďalšia účastníčka: „Seminár Otcovo srdce je výborný! Zároveň náročný – stretnúť sa so sebou, s Bohom, so svojimi slabosťami a zraneniami. Čo je výborné, že som si to mohla uvedomiť, odovzdať to Bohu a nanovo obnoviť vzťah s Bohom. Zakúsiť, že som jeho milovaná dcéra a milovaná nevesta. Za to mu ďakujem a vzdávam chválu tiež všetkým členom tímu za ich citlivý a uzdravujúci dotyk, blízkosť a Božiu dobrotu.“

Najpočetnejšie zastúpenie mali sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka z Českej a Slovenskej provincie, ktoré boli aj súčasťou tímu, prednášali, viedli chvály a organizačne zabezpečovali chod seminára.

slovenský tím Otcovo srdce

Semináre Otcovo srdce na Slovensku organizačne zastrešuje OZ Otcovo srdce pre Slovensko. Termíny seminárov možno nájsť na stránke www.seminarotcovosrdce.sk.

-fc-