Púť do Lúrd, Fatimy a Santiaga de Compostela

V rámci Roka zasväteného života sa organizujú rôzne prednášky a stretnutia so zasvätenými, či už modlitbové alebo také, na ktorých predstavia svoje povolanie, svoju cestu hľadania a života v zasvätení. Preto nemôže chýbať ani putovanie. Okrem pôstnej Svätojakubskej cesty (www.jakubskacesta.sk) je tu ponuka púte do dvoch mariánskych miest – Lúrd a Fatimy v kombinácii s pešou púťou do Santiaga de Compostela. To všetko od 26. 7. do 11. 8. 2015, s výraznou zľavou pre rehoľníkov. Môžete tak zažiť silu spoločenstva, osviežiť svoje povolanie a povzbudiť sa navzájom. Sprievodcom bude Mons. Ján Majerník.

Viac informácii nájdete na tejto stránke v kategórii Podujatia.

Nahlasovať sa treba do konca mája na adresu julia.milcova@yahoo.com.

-ms-