V Ríme zomrel prof. Rudolf Blatnický SDB

Vo veku 87 rokov zomrel v Ríme dňa 9. marca prof. Rudolf Blatnický SDB, saleziánsky brat, diakon, profesor dogmatickej teológie na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme, redaktor, ktorý 25 rokov spolupracoval na vydávaní kníh v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Rudolf Blatnický sa narodil 6. januára 1928 v Trnave, kde nadobudol aj základné vzdelanie a navštevoval saleziánske oratórium na Kopánke. Po maturite vstúpil v roku 1946 do Saleziánskej spoločnosti vo Svätom Beňadiku. V Bratislave – Trnávke ho v apríli 1950 zastihlo rozpustenie reholí. Z Podolínca sa mu podarilo utiecť a emigrovať do Turína. Napriek nadaniu a získanému doktorátu z teológie sa rozhodol zostať trvalým diakonom, vysvätený bol 1. januára 1962.

Po založení Slovensko-talianskeho gymnázia pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme pôsobil tu dvadsaťpäť rokov v pedagogicko-výchovnej oblasti, a tiež v publikačno-vydavateľskej. Všetky knižné tituly SÚSCM prešli jeho rukami. Spolupracoval aj s Hlasom Ameriky a Vatikánskym rozhlasom. Na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme prednášal dogmatickú teológiu. Od roku 1996, po ťažkom úraze, žil v jednom z rímskych saleziánskych ústavov a venoval sa literárno-vedeckej činnosti, spolupracoval napr. na vydaní Katechizmu Katolíckej cirkvi (1998), vedecky a publicisticky prispieval do rozličných časopisov, zredigoval zborník vedeckých statí, ktorým si Pápežská saleziánska univerzita v Ríme uctila  životné jubileum prof. Jozefa Heribana (1998). Rudolf Blatnický bol veľmi pracovitý, skromný, nenápadný. Posledné roky žil v rímskom Saleziánskom inštitúte Teresa Gerini. Zomrel 9. marca 2015 v Ríme.

Saleziáni dona Bosca sa so zosnulým spolubratom Rudolfom Blatnickým rozlúčia v stredu 11. marca o 14.30 v kaplnke Saleziánskeho inštitútu Teresa Gerini. Pohrebnej svätej omši za účasti slovenskej komunity žijúcej v Ríme bude v sobotu 14. marca o 10.30 v Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda predsedať kardinál Jozef Tomko. Telesné ostatky Rudolfa Blatnického budú po skončení pohrebných obradov uložené do saleziánskej hrobky na rímskom cintoríne Campo Verano.

-jk-

zdroj: www.sk.radiovaticana.va