Cestovala po svete ako úspešná manažérka, dnes je z nej klauzúrna sestra

Z manažérskeho postu a hektického tempa úloh v jednej nadnárodnej spoločnosti v Taliansku prešla do iného času a miesta, kde zachováva Regulu sv. Benedikta. A vôbec neváhala. Nicoletta Falzoni bola manažérkou Camel (svetovej značky cigariet) a teraz je z nej klauzúrna sestra. Nicoletta prijala rehoľné meno Mária Fides a je členkou kláštora 80 sestier v opátstve Matka Cirkvi na ostrove San Giulio.

Sestra Mária Fides pochádza z Vazoly, blízko talianskeho mesta Vittorio Veneto. Pre mnohých bola úspešnou manažérkou. „Mala výborné pracovné miesto a pozíciu,“ hovorí mama sestry Márii. „Bola uznávaná a chodila po celom svete. Bývala v Miláne. Ani sa mi nesnívalo o tom, k akému rozhodnutiu by mohla dospieť.“ Dôležitým a  rozhodujúcim obdobím bol pre Nicolettu rok 2011. „Išla na púť do Medžugorja,“ hovorí miestny farár don Massimo Bazzichetto, „a tam počula Pánovo volanie k zasvätenému životu. V Miláne, v Dóme, jej jeden spovedník odporučil, aby sa obrátila na matku Máriu Canoppe na ostrove S. Giulio.“ Rozhovor medzi mladou manažérkou a predstavenou bolo rozhodujúce. Všetkým Nicoletta vysvetlila: „Skutočnosť, že som našla Ostrov, nie je náhoda. Svet nám ponúka veľmi veľa a všetko veľmi príťažlivé. Volanie Boha vo mne však ide iným smerom.“

Slávnostnej svätej omši skladania rehoľných sľubov predsedal biskup Brambilla: „Ako sa môže stať, že jedno mladé dievča, ktoré má sľubné nádeje, ktorému pravdepodobne v hlavou prebiehal aj nejaký chlapec, sa zamiluje do úplne iného štýlu života, aký ponúka svet? Môže sa odpovedať jednoduchým spôsobom. Nicoletta sa stala sestrou Máriou Fides a hľadala veci tam hore. My však sme zostali tu dole. Prosme, aby sa Mária Fides modlila aj za nás. A nám nezostáva iné, iba zvládnuť vecí tohto sveta.“

Zdroj: lastampa.it

-msk-