Charita pozýva k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

Počínajúc 8. februárom, ktorý je Medzinárodným dňom povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, pozýva Slovenská katolícka charita (SKCH) k aktivitám zvyšujúcim pozornosť voči rizikám moderného otroctva. Jednou z aktivít sú modlitby, ktoré spájajú veriacich po celom Slovensku, no pripravené sú aj aktivity pre deti a súťaž trvajúca do konca mesiaca.

Katolícka cirkev má dôležitý hlas v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a jednou z jej iniciatív je spájanie veriacich z celého sveta v spoločnej modlitbe 8. februára. Obchodovanie s ľuďmi ohrozuje však ľudí bez ohľadu na vierovyznanie, preto je aj dlhodobým cieľom charity na Slovensku oslovovať širokú verejnosť a vyzývať k väčšej pozornosti celej spoločnosti voči utrpeniu obetí medzi nami. V roku 2021 bolo na Slovensku odhalených 43 obetí, pričom reálny počet obetí je pre skrytý charakter tohto zločinu niekoľkonásobne vyšší. „Obchodovanie s ľuďmi je druhý najvýnosnejší organizovaný zločin, ktorý rýchlo rastie a na obetiach zanecháva dlhodobé až tragické následky. Ročne je jeho obeťou až 40 miliónov ľudí,“ hovorí Jana Ursiny, ktorá je manažérkou projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi v SKCH. Charita prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818*, šíri povedomie o rizikách zotročenia a pomáha ľuďom, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

ikona sv. Bakhity spolu s fotografiou a relikviou

Ôsmy rok stretnutia v modlitbe

„Modlíme sa, pretože viera môže byť nádejou a svetlom do tmy pre obete, ktorým sa venujeme,“ hovorí Jana Urbanová, pracovníčka charity, o pripravovanej modlitbe. Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi predstavil pápež František, ktorý sám upozorňuje na potrebu odstraňovania chudoby, pretože tá býva častou príčinou, že obeť padne do rúk obchodníkov s ľuďmi. 8. február, kedy modlitby prebiehajú, je taktiež dňom liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu – patrónku zotročených zo Sudánu.  Ako 9-ročnú ju uniesli a predali do otroctva. Neskôr vyznala: „Keby som počas otroctva bola poznala Pána, o koľko menej by som trpela!” Zomrela v roku 1947 v Taliansku a v roku 2000 bola vyhlásená za svätú. Jej príbeh je dnes inšpiráciou a nádejou pre milióny obetí, ktoré trpia podobne ako ona. „Sama prežila nepredstaviteľné muky, no v srdci verila, že niekto je nad tým všetkým, že trpí spolu s ňou a že ju sprevádza až k samotnej záchrane,“ vysvetľuje Jana Urbanová.

Spoločná modlitba za obete obchodovania s ľuďmi zaznie 8.2. o 21:00 vo vysielaní rádia Lumen. K modlitbám sa môžu aktívne pridať rodiny, farnosti, spoločenstvá i jednotlivci vo svojich domovoch počas celého februára. Materiály k modlitbe spolu s aktivitami pre deti vrátane súťaže nájdu na stránke www.obchodsludmi.sk/modlitba-2022/. Vyhodnotenie súťaže prebehne začiatkom marca.

Súčasťou modlitby sú svedectvá súčasných obetí obchodovania s ľuďmi, konkrétnych klientov v starostlivosti SKCH,  prosby za nich aj za všetky obete vo svete, za dobrodincov, pomáhajúcich pracovníkov i za páchateľov zločinu obchodovania s ľuďmi, aby sa ich duše odvrátili od zla.

Novinkou 8. ročníka je brožúra o sv. Bakhite z vydavateľstva ZAEX, na ktorej SKCH participovala, o jej živote zázrakoch spolu s modlitbami a pobožnosťami. V prípade záujmu kontaktujte stoptrafficking@charita.sk.

*Hlavnými partnermi linky pomoci sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.

Zdroj: obchodsludmi.sk