Milan Lach: Najprv chcem počúvať; vladyku Petra, kňazov, rehoľníkov a veriacich

Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha, SJ, 23. januára za nového pomocného biskupa bratislavskej eparchie. Pre internetovú stránku Bratislavskej eparchie poskytol krátky rozhovor.

Vladyka Milan, naša eparchia oslavuje 15 rokov od svojho zriadenia (2008) pápežom Benediktom XVI. Ako ste doteraz (z diaľky) vnímali našu eparchiu a čo by ste jej zaželali do budúcnosti?

V prvom rade chcem zablahoželať vladykovi Petrovi k 15. výročiu od vzniku bratislavskej eparchie, ale samozrejme aj ku vzniku Metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, rovnako aj všetkým kňazom, diakonom, rehoľníkom a rehoľným sestrám a veriacim. Vždy som bol v kontakte či už s vladykom Petrom či s niektorými kňazmi. V mnohom mi pripomína eparchiu Parma, odkiaľ odchádzam, svojou povahou i mnohými prisťahovanými veriacimi z iných častí. Chcem jej veriacim vyprosiť, aby osobne rástli vo svojom živom vzťahu s Ježišom Kristom, aby neboli so sebou spokojní, ale aby neustále túžili po svojom obrátení.

Naša bratislavská eparchia bude v poradí treťou eparchiou, v ktorej budete pôsobiť ako hierarcha. Doteraz ste ako biskup pôsobili v prešovskej a parmskej eparchii (USA). S akými očakávaniami, túžbami, či plánmi k nám prichádzate?

Najprv chcem počúvať; vladyku Petra, kňazov, rehoľníkov a veriacich, lebo nepoznám celkom dobre eparchiu. Neprichádzam s nejakými veľkými plánmi, či túžbami. Prichádzam v pokore, ale s radosťou. Mojim poslaním biskupa je stále to isté: ohlasovať Božie Slovo, modliť sa za Boží ľud a katechizovať.

Svojmu bývalému eparchiálnemu spoločenstvu ste adresovali slová sv. Pavla z Prvého listu Korinťanom „Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba.“ (1 Kor 3, 9). Máte aj pre nás v bratislavskej eparchii nejaké biblické slovo?

Neboj sa maličké stádo, lebo Vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo (Lk 12, 32).

Zosnulý pápež Benedikt XVI. vo svojom testamente napísal, že Cirkev v budúcnosti bude Cirkvou bez triumfalizmu, cirkvou malou, ale za to autentickejšou, kde sa bude prežívať živá viera. Je podľa Vás tento prorocký obraz o Cirkvi platný aj pre našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, pre našu eparchiu?

Budeme s Božou pomocou na tom pracovať, aby každý veriaci našej eparchie prežíval živú vieru. Ale áno, myslím si, že v tejto línii by sme mali ísť vpred a nemať z toho strach, či pocity viny, že sme počtom malí. Kvasu nikdy nie je v ceste veľa… Pán je s nami.

Zdroj: TK KBS
Foto: Eparchia Parma