Chudoba – rehoľné sľuby

Chudoba, čistota , poslušnosť – tri sľuby, ktoré pomáhajú zasvätenému človeku prežívať svoj život naplno. O chudobe hovorí Malá sestra Ježišova sr. Eva Bačinská: „ Mňa do fraternity pritiahla solidarita žiť s chudobnými ľuďmi. “