Ekumenické stretnutie rehoľníkov v Ríme

Od 22. do 25. januára sa v Ríme uskutoční ekumenické stretnutie rehoľníkov a rehoľníčok. Toto podujatie, ktoré je organizované Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, je jednou z osobitných aktivít v rámci Roka zasväteného života a bude sa odohrávať počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Miestom konania je Inštitút Augustinianum v Ríme. Pozostávať bude z troch dní, pričom každý bude venovaný jednej z troch kresťanských tradícií: katolíckej, pravoslávnej, anglikánskej a protestantskej. Každý z týchto dní bude ukončený spoločným slávením vešpier o 19. hod.: v katolíckom chráme Chiesa del Gesů (22. januára), v pravoslávnom Chráme sv. Kataríny z Alexandrie (23. januára) a v anglikánskom chráme „All Saints Church“ (24. januára).

V nedeľu 25. januára o 17.30 bude sláviť Svätý Otec druhé vešpery zo slávnosti Obrátenia sv. apoštola Pavla v Bazilike sv. Pavla za hradbami.

„Zasvätený život nesmie byť považovaný v rámci cesty ekumenizmu za okrajový. Ten, kto žije v intímnom spojení s Kristom, žije už začlenený do jediného Kristovho tela, a tak stojí v srdci ekumenickej cesty“, píše sa v komuniké Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

(Zdroj RV, -zk-)