Chudobné deti sa učia čítať, písať i modliť k svojmu Otcovi

Článok publikujeme s dovolením ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.


Služba Cirkvi skutočne prospieva ľuďom na miestach, kde je núdza a utrpenie.

Svedectvo o tom prináša aj sestra Gianna a ďalšie dve rehoľníčky zo spoločenstva Milosrdného Ježiša, ktoré žijú v meste Kambia v Sierre Leone. Ide o jednu z najchudobnejších krajín Afriky.

Obyvateľom chýbajú základné veci, ako elektrina či hygienické zariadenia. Občianska vojna, ktorá trvala v rokoch 1991 – 2002, tu zanechala ťažké následky a rozdelila národ.

O život prišlo viac ako 50 000 ľudí a vyše pol milióna ich bolo nútených utiecť zo svojich domovov. Po vojne prepukla v krajine ebola a potom pandémia koronavírusu.

Viac ako 75 % z asi 8,42 milióna obyvateľov dnes žije v absolútnej chudobe. Mladí ľudia preto podliehajú násiliu, kriminalite, či drogovej závislosti.

V takýchto ťažkých podmienkach je skutočne ťažké udržať si nádej.

„Nepôsobíme tu dlho, ale svojím spôsobom života by sme rady svedčili o tom, že Boh je milosrdný, že Boh miluje,“ hovorí sestra Gianna.

Do Sierry Leone prišli sestry v roku 2016 a videli, že úroveň vzdelávania bola veľmi nízka. Sestry preto chceli otvoriť pastoračné centrum pre mladých a materskú školu. Vďaka pomoci ACN sa táto túžba naplnila.

Dnes sa deti učia čítať, písať, ale aj používať toaletu v budove, ktorú sestry spravujú. Spoločne sa hrajú a robia domáce úlohy.

„A dostanú teplé jedlo, čo je pre ne naozaj vzácnosťou. Sú šťastné a majú sa dobre,“ hovorí sestra Gianna a z celého srdca ďakuje všetkým, ktorí túto službu svojou dobročinnosťou umožňujú.

Väčšina obyvateľov krajiny je moslimská, no kresťanské hodnoty sú v nej rešpektované, pretože väčšina vzdelaných občanov študovala v katolíckych školách.

Rodičia teda nemajú problém, keď ich deti prídu do kontaktu s kresťanstvom a jeho modlitbami. Materskú školu aktuálne navštevuje okolo 100 detí.

Hoci sú ešte malé, sestry dúfajú, že ich príklad zostane v detských spomienkach na celý život.

„V nedeľu (rodičia) oblečú deti do najlepších šiat a pošlú ich, aby sa šli s nami modliť. Tento typ evanjelizácie funguje. Slovami veľa evanjelizovať nemôžeme, ale veríme, že mnohé deti sa vďaka nám v budúcnosti priblížia ku Kristovi.“

Prítomnosť rehoľných sestier má podľa hodnotenia miestnej cirkvi veľmi pozitívny dopad na život v tamojších komunitách, a to hlavne na mladých ľudí a deti.

„Nie je to len materská škola, ale aj priestor, kde môžeme organizovať víkendové aktivity. My sestry chceme ukázať, že v Božích očiach sme všetci vzácni, lebo Ježiš dal svoj život na kríži za všetkých,“ vysvetlila sestra Gianna pre ACN.

Nadácii ACN je zverené veľké poslanie: Byť „školou“ a mostom bratskej lásky medzi tými členmi cirkvi, ktorí sú v núdzi, a tými, ktorí chcú pomáhať.

Prácu týchto rehoľných sestier, ale i stoviek a tisícok ďalších, ktoré slúžia v Božom mene núdznym na celom svete, môžete podporiť darom podľa svojich možností.

Vďaka Vašej štedrosti aj my čoraz viac spoznávame dobrotivosť nášho Boha, ktorý sa oslavuje cez tieto skutky lásky.

Úprimne Vám za to aj s mojimi kolegami ďakujeme. Uisťujem Vás, že sa pravidelne modlíme za Vás a Vaše úmysly.

Miroslav Dzurech
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi