Cirkev v Španielsku sa bude modliť za zasvätených, zosnulých na koronavírus

Komisia pre zasvätený život Konferencie biskupov Španielska vyhlásila na sobotu 21. novembra „modlitbovú ďakovnú spomienku“ za zasvätené osoby, ktoré sa stali obeťami pandémie COVID-19. Dátum bol vybratý na spomienku Obetovania Panny Márie, ktorá je pre zasvätené osoby príkladom zasvätenia a nasledovania.

Mons. Luis Ángel de las Heras, predseda biskupskej Komisie pre zasvätený život, pripomína, že všetci, ktorí odišli do domu Otca pre nákazu koronavírusom, majú pred Bohom svoju tvár a meno, a preto si ich pripomíname a prejavujeme im úctu modlitbou.


Na spomienkový deň je určená táto modlitba:
Mária, naša matka a sestra, ty vždy svietiš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Odovzdávame sa tebe, Uzdravenie chorých, ktorá si s pevnou vierou pod krížom mala účasť na Kristovom utrpení. Do tvojich rúk zverujeme všetkých našich zasvätených bratov a sestry, ktorí zosnuli počas pandémie.

Chvíľa ticha

Ty, Matka útechy, vieš, čo potrebujeme. Veríme, že nám, ako na svadbe v Káne, po chvíľach skúšok prinavrátiš radosť a veselosť. Pomáhaj nám, Matka Božskej lásky, plniť Otcovu vôľu a konať to, čo nám káže Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás priviedol skrze kríž k radosti vzkriesenia.

Spoločne: Pod tvoju ochranu…

Podľa aciprensa.com spracovala Zuzana Morávková