Cisterciáni z Heiligenkreuz pozývajú na päť veľkých rehoľných slávností

Cisterciánske opátstvo Heiligenkreuz, neďaleko rakúskej Viedne, pozýva na päť veľkých rehoľných slávností, ktoré sa budú konať v priebehu dvoch nasledujúcich týždňov. V utorok 14. augusta prijmú o 17:00 h v kapitulnej sále traja mladí muži obliečku a budú prijatí do noviciátu. V stredu 15. augusta, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, o 15:00 h počas pontifikálnej svätej omše zložia brat Alberich, brat Thomas, brat Isaak, brat Georg a brat Aelred slávnostné sľuby. V nedeľu 19. augusta o 15:00 h bude päť spolubratov vysvätených za diakonov. Vysviacku príjmu z rúk emeritného maďarského biskupa-priora Asztrik Varszegi. Napokon v pondelok 20. augusta, na slávnosť sv. Bernarda z Clairvaux, o 9:00 h bude slávnostná svätá omša spojená s vyslaním zakladajúcich rehoľníkov z Rakúska do znovu obsadeného cisterciánskeho kláštora v nemeckom Brandenburgu. O 16:30 h nasleduje slávnosť časných sľubov troch spolubratov v kapitulskej sále.

Aj medzi piatimi rehoľníkmi, ktorí do rúk priora Maximiliána Heima zložia 15. augusta svoje večné sľuby, je Brandenburčan, a síce brat Alberich Maria Dominik Fritsche. Ďalší bratia, ktorí skladajú sľuby, sú Thomas Maria Martin Margreiter z Tirolska, Isaak Maria Philipp Käfferlein z Bavorska, Georg Maria Clemens Winter z Burgenlandu a Aelred Maria Anthony Davies, ktorý sa narodil na dnešnom Malawi a potom žil v Anglicku, až kým neprišiel do Heiligenkreuzu. Počas slávnostnej svätej omše sľúbia títo muži kláštornú zmenu života, poslušnosť a stabilitu vo svojom povolaní. Opátstvo Heiligenkreuz pozýva na slávnosť a prosí o modlitby za spolubratov a spoločenstvo.

Opátstvo existuje už 885 rokov. 11. septembra 1133 začalo dvanásť mníchov z cisterciánskeho kláštora Morimond vo Francúzsku žiť vo Viedenskom lese kláštorný život v modlitbe a práci (Ora et labora). Kláštor nachádzajúci sa južne od Viedne funguje od svojho založenia nepretržite a je najväčšou kultúrnou a duchovnou atrakciou južného Dolného Rakúska. Heiligenkreuz navštívi ročne približne 120 000 turistov z celého sveta. Opátstvo je tiež jedným z najväčších kláštorov na svete. V roku 1187 bol posvätený románsky kláštorný kostol, v roku 1240 budova kláštora. Napokon bol kostol v roku 1295 rozšírený o vysoký gotický halový chór, na ktorom sa nachádza väčšina originálnych sklenených okien.

Pápež Benedikt XVI. navštívil v roku 2007 kláštor a vo svojom príhovore povedal: „Ako duchovná oáza ukazuje kláštor dnešnému svetu to najdôležitejšie, ba to najrozhodujúcejšie, že existuje posledný dôvod, pre ktorý sa oplatí žiť, a tým je Boh a jeho nekonečná láska.“ Takmer 100 cisterciánov kláštora pôsobí ako farári a kapláni v pastoračnej službe a od roku 1802 spravujú cisterciáni vlastnú Filozoficko-teologickú vysokú školu pre formáciu kňazov. V roku 1988 založilo opátstvo Heiligenkreuz v nemeckom regióne Ruhr nový kláštor, ktorý nesie meno „kláštor Stiepel“ a nachádza sa v Bochume, v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. V roku 2017 bol založený vo východnom Nemecku priorát Neuzelle.

Zvláštnu pozornosť venujú cisterciáni v Heiligenkreuzi latinskej chórovej modlitbe v tzv. gregoriánskom choráli podľa noriem Druhého vatikánskeho koncilu. Slávnostná chórová modlitba je vždy prístupná verejnosti. Návštevníci sa na nej môžu zúčastniť, pokiaľ sa vopred ohlásili. Hostia sú vždy vítaní, je pre nich k dispozícii vlastný hosťovský trakt a majú možnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach či obnove alebo rôznych seminároch.

Ďalšie informácie sú k dispozícii pre záujemcov na webovej stránke opátstva www.stift-heiligenkreuz.org.

Zdroj: www.kathpress.at / Preložila: Ľubica Hricová
Foto: stift-heiligenkreuz.org
TK KBS, kath, lhr; ml