Nitrianska Kalvária bude v polovici mesiaca dejiskom mariánskej púte

Misionári zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) a farnosť Nitra Kalvária pozývajú veriacich na tradičnú púť od  15. do  19. augusta 2018 pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Prinášame program púte.

Streda 15. augusta 2018:
– 6.30 Svätá omša v slovenskom jazyku – celebruje P. Jozef Strečka SVD
– 10.00 Svätá omša v slovenskom jazyku – celebruje P. Pavol Kruták SVD
– 15.00 Eucharistická pobožnosť v maďarskom jazyku
– 16.00 Svätá omša v maďarskom jazyku – celebruje Mons. Vladimír Oravský
– 19.00 Svätá omša v slovenskom jazyku – celebruje Mons. Marian Šuráb

Sobota 18. augusta 2018:
– 15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a moderovaná adorácia (kostol), možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
– 15.30 Program pre deti: divadlo „O medovníkovej chalúpke“ (aula Misijného domu), prehliadka Misijného múzea, zábavné hry a ukazovačky pre deti (centrum „Skalka“, Centrum pre rodinu Nitra)
– 17.00 Prednáška pre manželov: „Vždy je možné začať odznova-vďaka odpusteniu“, Mgr. Mário Schwarz, PhD. (aula Misijného domu)
– 16.15 Modlitba slávnostného ruženca v maďarskom jazyku
– 17.00 Svätá omša v maďarskom jazyku, celebruje J.E. Mons. György Udvardy, diecézny biskup v Pécsi, Maďarsko
– 19.00 Svätá omša v slovenskom jazyku, celebrujeJ.E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár
– 20.30 Posvätný ruženec a procesia k Lurdskej jaskyni
– 22.00 Duchovné pásmo – piesne a svedectvá
– 23.00 Svätá omša – celebrujú novokňazi Nitrianskej diecézy a Spoločnosti Božieho Slova

Nedeľa 19. augusta 2018:
– 5.00  Krížová cesta
– 6.30 Svätá omša v slovenskom jazyku – celebruje P. Ján Kušnír SVD
– 8.00 Svätá omša v maďarskom jazyku – celebruje P. František Juhosz SVD
– 10.00 Slávnostná svätá omša – celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup
– 15.00 Mariánska pobožnosť s Eucharistickým požehnaním

Zdroj: Farnosť Nitra Kalvária / P. Jozef Strečka SVD
TK KBS, fnk; ml