Čo znamená byť pripravený?

Počas návštevy v USA som mal možnosť vidieť na niektorých miestach, že si majetní ľudia stavali bunkre. Toto hnutie, ktorého filozofiou je byť pripravený pre každý prípad, mohutnie. Narastá počet tých čo chcú prežiť akúkoľvek katastrofu o niečo dlhšie, ako ktokoľvek iný. Znamená to však, že človek je skutočne pripravený?

 „Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“ (Lk 12, 40). 

Ježiš nám vo svojej apokalyptickej reči zjavuje dosiaľ skryté udalosti, týkajúce sa konca sveta. Opisuje aj znamenia, ktoré budú predchádzať tieto udalosti. V jeho dobe spisy tohto typu neboli nijakou zvláštnosťou. Bolo ich veľké množstvo, lebo mnohí ľudia očakávali koniec sveta. 

Ježiš nechce vystrašiť svojich nasledovníkov. Nechce, aby žili v neustálom vnútornom napätí a strachu. A preto ich pobáda, aby svoj život prežívali v zameraní na svoj cieľ, ktorým je Boh.

Každý deň, každú chvíľu života majú veriaci prežívať v zmysle slov, podľa ktorých Ježiš Kristus ukazuje cestu k Nebeskému Otcovi. 

Máme sa podobať ľuďom, ktorí majú bedrá opásané a v rukách držia horiace sviece. To znamená – máme byť odhodlaní s jasným cieľom.

Je to dobrá otázka, keď sa spýtame sami seba, či máme jasný cieľ a či sme odhodlaní tento cieľ dosiahnuť?

Ján Štefanec, SVD
Foto: Františka Čačková, OSF