„Cor orans“ – nové smernice pre ženské kontemplatívne kláštory

V utorok 15. mája vo Vatikáne predstavili dokument s názvom Cor orans (Modliace sa srdce). Ide o aplikačnú inštrukciu k apoštolskej konštitúcii Vultum Dei quaerere o ženskom kontemplatívnom živote, ktorú vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v roku 2016.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice o novom dokumente informovali  sekretár Kongregácie Mons. José Rodríguez Carballo OFM spolu s podsekretárom P. Sebastianom Paciollom OCist. Samotný dokument je rozdelený do štyroch kapitol.

V prvej, s názvom Autonómny kláštor sa potvrdzuje právna autonómia každého samostatného kláštora mníšok, podmienená schopnosťou kláštora byť skutočne autonómnym vo všetkých smeroch: povolania, formácia, riadenie, vzťahy, liturgia či ekonomika.

Druhá kapitola Federácia kláštorov sa venuje otázke vzniku zoskupení kláštorov nielen na základe geografickej blízkosti, ale aj blízkosti v duchovnosti a tradícii. Inštrukcia sa venuje aj jednotlivým zložkám, ktoré riadia takto vzniknutú federáciu.

Klauzúre ako typickému prvku mníšskeho života sa venuje tretia kapitola s titulom Oddelenie sa od sveta. Hovorí o zmysle zachovania tohto znaku a tiež o jeho podobách v súčasnom svete. Posledná štvrtá kapitola Formácia sa venuje všetkým stupňom počiatočnej i permanentnej formácie.

V závere dokumentu sa jasne píše, že „touto inštrukciou chce kongregácia potvrdiť vysoké ocenenie Cirkvi pre mníšsky kontemplatívny život a svoju snahu o záchranu autentickosti tejto špecifickej formy nasledovania Krista.“

Zdroj: Vatican News, Alena Barvirčáková CJ
Foto: CNS / Paul Haring
-fc-