Adorácia 23. novembra je súčasťou prípravy na Corpus Domini 2020

Budúci rok sa 13. – 20. septembra v Budapešti uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres. Túto sobotu 23. novembra 2019, v predvečer slávnosti Krista Kráľa, sa môžeme pripojiť k celosvetovej adorácii za toto podujatie, ako to už urobilo niekoľko spoločenstiev na Slovensku (napr. františkáni v Bratislave alebo Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre).

Ak by ste mali záujem pripojiť sa s vašimi spoločenstvami, farnosťami, centrami či strediskami, zaregistrovať sa môžete na tejto stránke: https://corpusdomini.iec2020.hu/#/

K dispozícii je aj modlitba za toto podujatie, ktorú nájdete aj v slovenskom jazyku.