Ctitelia blahoslavenej sestry Zdenky sa zišli v jej rodnej obci v Krivej na Orave

Ctitelia blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej sa aj v tomto roku zišli v jej rodnej obci v Krivej na Orave. V tejto farnosti už od štvrtku prebieha duchovné stretnutie s touto slovenskou blahoslavenou, pričom až do nedele má každý deň svoj osobitný program. Sobota 31. júla 2021 bola zvlášť vzácna tým, že do Krivej zavítal spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý tu slávil svätú omšu. Napriek spočiatku nepriaznivému počasiu sa na slávnosti zúčastnilo množstvo nielen domácich pútnikov. Prítomné boli mnohé rehoľné sestry z kongregácie Milosrdných sestier Svätého Kríža i viacerí kňazi.

Otec biskup v homílii pripomenul, aké je dôležité nežiť život len pre seba, ale vedieť ho v obetavej láske žiť pre Boha a blížnych. Dokonalý príklad takéhoto života máme v Ježišovi Kristovi, ktorého žitím hrdinských čností nasledovala vo svojom živote aj blahoslavená Zdenka. Vďaka jej životu obetovanému pre druhých sa mohlo konať aj toto duchovné stretnutie, ktoré povzbudilo mnohých vo viere a dodalo odvahy k nasledovaniu jej príkladu.

Zdroj: TK KBS
Foto: Ján Dzubek