Cyrilka sestra Ildefonza dostala pamätný list k Akcii R

Vikariátna predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda sestra Karola Vajdiarová dňa 15. novembra 2020 v Turzovke odovzdala pamätný list k 70. výročiu Akcie Rehoľníčky sestre Ildefonze Mazurovej.

V komunite na Velehrade budú tieto listy odovzdané ešte sestrám Hyacinte Dubanovej, Justíne Severínovej a Kazimíre Ondrejkovej.

Peter Sandtner
Konfederácia politických väzňov Slovenska