Dary od zasvätených pre Svätého Otca

Predseda a zástupkyňa predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) – P. Václav Hypius, CSsR a sr. Agnesa Jenčíková, CJ, prinesú v mene zasvätených pápežovi Františkovi dva symbolické dary, ktoré odovzdajú počas stretnutia biskupov, kňazov, zasvätených a katechétov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 13. septembra 2021.

Prvý je kamenný kríž – symbol tzv. Barbarskej noci, ktorej 70. výročie sme si pripomenuli minulý rok. Vtedajšia štátna moc v roku 1950 napadla a zlikvidovala mužské a neskôr aj ženské kláštory a rehoľníkov internovala do sústreďovacích kláštorov.

Veľká osobnosť slovenských dejín J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec, rehoľník – jezuita, k tejto udalosti povedal: „Táto noc zostane navždy najtemnejšou a najbarbarskejšou nocou, a to nielen pre neslýchaný čin proti tisícom rehoľníkov, ale aj pre neslýchaný čin, ktorý sa tým spáchal proti kultúre a duchovnosti nášho národa.“ A dodáva: „Rehoľníci, hoci bez slobody, neklesali na duchu. Aj za múrmi internačného kláštora si zorganizovali deň, zaviedli modlitbu, meditáciu, a postupne aj vzdelávanie. V hraničnej situácii nesmeli premárniť ani sekundu.“ – Toto je a zostáva pre nás silným momentom, na ktorý nemôžeme zabudnúť. Aj preto je tu tento symbol, ktorý sa chystajú zasvätení odovzdať Svätému Otcovi.

Keď sa vrátime k daru, ide o kamennú platňu vo veľkosti 40 cm. Kameň vyjadruje práve tú tvrdosť zákroku vtedajšej moci voči rehoľníkom. Na platni je barokový korpus Krista vo veľkosti 21 cm. Pohľad na kríž, na Krista dával našim bratom a sestrám silu ísť ďalej, dával istotu o Božej Láske a blízkosti aj v čase útlaku a násilia.

„Počas brutálneho útoku komunistickej vlády bolo zničených: 76 mužských kláštorov 17 reholí a odvezených bolo 1.200 rehoľníkov, a tiež 140 ženských kláštorov 24 reholí a 2.000 rehoľníčok bolo internovaných do tzv. sústreďovacích kláštorov“ (ďalších asi 1.600 sestier pokračovalo pracovať v nemocniciach). Väčšina rehoľníkov bolo súdených, strávili určitý čas na nútených prácach a ďalší boli uväznení. Plameň rehoľného života na Slovensku sa však nepodarilo uhasiť, stále horí… Ďakujeme Bohu za jeho podporu a ochranu v tomto čase skúšky!“ – to sú slová, ktoré sa nachádzajú (v taliančine) na zadnej strane kríža.

Dar pochádza z dielne Choralis Wood Art z Krompách. Je symbolom vernosti rehoľníkov aj v časoch skúšky.

Druhý dar dopĺňa ten prvý – jednoduchá svieca, ktorá predstavuje symbol života,svetlo, ktoré stále horí. Výška sviece je 32 cm (hrúbka do 10 cm), pochádza z dielne Komunity Blahoslavenstiev.

Symbolizuje súčasnú realitu zasväteného života, to, že život zasvätených na Slovensku pokračuje, ani tvrdosť moci ho nezničila, žije a prináša nové plody a to aj v podobne nových rehoľných rodín. Preto je na svieci v popredí zvýraznený symbol kríža prepletený stromom života. Svieca je položená na prútenom podnose v tvare listu, ktorý tiež dopĺňa celkovú symboliku tohto daru.

Na svieci je aj text z Matúšovho evanjelia v taliančine: Vy ste svetlo sveta…. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt, 14-16)

Na zadnej strane sviece sú aktuálne čísla, ktoré vyjadrujú dnešnú realitu zasväteného života na Slovensku: viac ako 2.700 zasvätených, ktorí žijú v 44 ženských a 28 mužských reholiach. Okrem nich je tu ešte niekoľko menších reholí, ktoré nie sú členmi KVRPS, ale vďaka Bohu sú tu a dopĺňajú celkovú mozaiku rehoľného života na Slovensku.

V spodnej časti sviece je vyjadrenie duchovnej podpory Svätému Otcovi ako aj prosba o Jeho požehnanie pre zasvätených a pre Cirkev na Slovensku.

za KVRPS informovala
sr. Jana Kurkinová, FMA