Dcéry Božskej Lásky ju šíria už 150 rokov

Dcéry Božskej Lásky (sestry mariánky) z celého sveta slávili v uplynulých dňoch hlavné jubilejné slávnosti 150 rokov od založenia ich kongregácie vo Viedni a v Breitenfurte. Do Rakúska zavítalo vyše 300 sestier z 20 krajín v ktorých majú v dvanástich provinciách svoje kláštory. V deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 8. júna 2018 sa zo Slovenskej provincie zúčastnilo vo Viedni na programe 11 sestier a kandidátka.

Slávnostnú svätú omšu celebroval viedenský biskupský vikár Mag. Dariusz Schutzki CR, ktorý sa prihovoril aj cez homíliu, ktorej hlavná myšlienka bola: „Dcéry Božskej Lásky majú len jeden jazyk – jazyk srdca, lásky. To je váš znak.“ Na začiatok prečítal aj pozdravný list od kardinála Christopha Schönborna, OP.

Následne provinciálne sestry prečítali spoločné modlitby veriacich. Predstavená Slovenskej provincie sestra M. Felicitas Vengliková, prečítala v slovenčine prosbu za zomrelé sestry, príbuzných a dobrodincov našej Kongregácie. Celá svätá omša bola doprevádzaná zborom viedenských rehoľných sestier a zborom študentov bývalej školy sestier (v súčasnosti je diecézna).
marianky150_04

Po svätej omši nasledovala prednáška Dr. Helgy Penz. Peši cez Belvedere sa sestry presunuli na agapé do Materinca na Jaquingasse 14. V kostole Materinca, kam sa išli pomodliť, mali zážitok zo skúšky Krakovského orchestra. Vo večerných hodinách sa vrátili späť do Trnavy.

V sobomarianky150_01_mtu 9. júna 2018 už vo vyššom počte pokračovali v oslave Jubilea Dcér Božskej Lásky vo Viedni a v Breitenfurte. Slovensko reprezentovalo 19 sestier, kandidátka a 30 laikov (príbuzní sestier, členovia Spoločenstva Rodiny Božskej Lásky, študentky z Ubytovacieho zariadenia Marianum v Trnave, priatelia a dobrodinci sestier).

Do programu slávnosti v sobotu na Taubstummengasse 5, kde v októbri 1868 si Matka Františka prenajala byt a tu aj obdržala schválenie založenia Spoločnosti Dcér Božskej Lásky. P. Patrik Drozdík CCG, kaplán Farnosti Maria-drei-kirchen vo Viedni, požehnal pamätnú tabuľu pripomínajúcu túto historickú udalosť. Potom sa presunuli do Kostola Narodenia Panny Márie kde sa konala slávnostná svätá omša. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol Cliff Pinto, farár Farnosti Maria-drei-kirchen.

Slávnosť sprevádzal školský zbor z druhej bývalej školy sestier vo Viedni (sestry tam naďalej vyučujú) pod vedením sestry M. Josefy Rapatz. Po svätej omši bolo pre sestry a Chorvátov pripravený obed v Materinci. Program pokračoval koncertom Omnia pro Deo v podaní poľských sestier v doprovode Krakovského orchestra. Libreto napísala sestra Zofia Szymanek.

Po koncerte sa prítomní autobusmi presunuli do Breitenfurtu. „My zo Slovenska – keďže to máme blízko – sme sa nezúčastnili návštevy bývalého kláštora Mariahilf, kde zomrela Matka Františka, ani sme neboli na miestom cintoríne, kde bola pôvodne pochovaná. Tento čas sme využili na tichú a spoločnú modlitbu v Hrobke Matky Františky na rehoľnom cintoríne v Breitenfurte a ďakovali sme za nespočetné milosti, ktoré urobil Boh jej prostredníctvom a prostredníctvom ňou založenej našej Kongregácie,“ uviedla sestra M. Faustína Zaťková.

Program pokračoval večerou v športovej hale miestnej ľudovej školy. Prihovoril sa im miestny starosta, ktorý ocenil prínos a obety sestier, ktoré žili a žijú v Breitenfurte. Už niekoľko rokov je v Breitenfurte po Matke Františke pomenovaná ulica Franziska Lechner-Gasse. Po večeri nasledoval sviečkový sprievod od Kostola sv. Jozefa k hrobke Matky Františky. Slovensko bolo zastúpené dvomi sestrami: M. Veronikou Komadovou z komunity v Generaláte a M. Laurou Bratkovičovou z Veľkých Levár.

marianky150_02_m

„Ďakujeme Bohu za milosť Jubilejného roka, za slávnosť Jubilea vo Viedni a Breitenfurte, za prijatie a štedrosť domácej Rakúskej provincii a ich provinciálnej predstavenej M. Emanuele Cermak, ďalej slovenskej provinciálnej predstavenej M. Felicitas Venglikovej za námahu, službu i preklad a sestre Klaudii Luptákovej za preklad textov z nemčiny,“ dodal sestra Faustína.

Zdroj: marianky.sk
-fc-