Podobenstvo ako chodník k pravde

Ježiš, celou svojou dušou zakotvený v Otcovi, je opäť obklopený nielen apoštolmi, ale aj poslucháčmi, ktorí chcú vystúpiť zo všedného dňa a zažiť niečo nové, čo im dá v atmosfére očakávania mesiášskych skutkov a po nich nasledujúcich spoločenských zmien mocou Mesiáša nádej, že ten čas prichádza. Ježiš je učiteľ učiteľov. Hoci má rôznorodých poslucháčov, nikoho nevylučuje. Vie, že v zástupe je len málo tých, ktorí tak dobre poznajú Písmo, aby na neho hľadeli a prijímali ho ako Božieho Syna, ako toho, ktorý priniesol Boha, toho Boha, ktorý sa kúsok po kúsku odhaľoval ľudu Starej zmluvy a teraz sa dáva spoznať v svojom Synovi.

Každého jedného vťahuje nie do rozjímania, ale do kontemplácie o svojom Otcovi. Všetci poslucháči, aj tí bez teologických štúdií, kontemplujú prostredníctvom obrazu o horčičnom semienku veľkú pravdu svojho života, že Boh je uprostred nich. Ježiš tým dvíha ich pohľad od zeme smerom hore, aby videli aspoň v rovine svojich očí stvorenú krásu a odtiaľ už len pár metrov nad ich hlavami bezmerný priestor pre let vtákov a ducha vykúpeného človeka. V tom priestore, oslobodenom od moci matérie hlavne v podobe lacnejšieho chleba a účasti na vláde Izraela, sa dá pochopiť význam slov: „Nechám uschnúť strom zelený a kvitnúť bude strom suchý. Ja, Pán, som to povedal a aj urobím.“

Obmäkčí tvrdosť sŕdc poslucháčov pohľad na horčičné semienko, jeho rastlinu, na poľné ľalie a nebeské vtáctvo? Zmení táto kontemplácia viditeľného, Bohom Otcom požehnaného sveta a jeho tvrdé srdce na srdce bdelé, aby mohol Ježiš hovoriť aj o zmysle obrazu? Aby mohol vysvetliť podobenstvo a tým voviesť do osobného vzťahu s ním? Veď všetko, čo existuje, je podobenstvom večnosti a pre bdelé srdce podobenstvom milujúcej večnosti.

Môj Boh a Pán, ďakujem, že nikoho nevylučuješ, ale rešpektuješ jeho čas zrenia. Prosím ťa, stvor vo mne srdce bdelé, aby si ma z toho širšieho zástupu poslucháčov mohol pozvať do intimity, v ktorej mi budeš črtu po črte, krok za krokom zjavovať pravdu o tebe, o svete, o mne. Tento výchovný systém intimity veľmi potrebujem, aby som bola tvojím svedkom a mohla rozlišovať medzi tvojím kráľovstvom a kráľovstvom sveta, ktoré postrkuje davu Barabášov, aby si mohlo ešte chvíľu udržať moc.

Mária Bielová, SF
Foto: pixabay