Dekalóg pre časy epidémie

  1. Modliť sa k Bohu.
  2. Poslúchať lekárov.
  3. Nečítať o tejto téme priveľa.
  4. Uvažovať nad zmyslom života.
  5. Pripraviť sa na prípadnú chorobu a smrť.
  6. Zmieriť sa s nezmierenými.
  7. Vyspovedať sa.
  8. Napísať závet.
  9. Využiť čas na vzťahy s domácimi.
  10. S pokojom v srdci opakovať: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“. (Ž 23, 4)

Wojciech Węgrzyniak

Preklad: Marián Kováčik
Foto: Františka Čačková, OSF