List od misionárky po prvých mesiacoch v Zambii

Do redakcie sme dostali pre čitateľov nášho webu list, ktorý zaslala z misie v Zambii slovenská misionárka – sr. Viera Klabníková, SSpS.


Milé spolusestry, rodina a priatelia!

Srdečne Vás všetkých pozdravujem z mojej misie v Zambii.

Za tie štyri mesiace, čo som tu sa udialo niekoľko vecí, s ktorými by som sa chcela s vami podeliť.

Po prílete do Zambie som strávila mesiac s našimi sestrami v regionálnom dome v Livingstone. Je to väčšie mesto, kde prichádza veľa turistov za účelom vidieť Viktóriine vodopády a safari. Hneď v prvý mesiac sa mi podarilo získať pracovné víza, takže som musela cestovať kvôli tomu do hlavného mesta – Lusaka, čo je odtiaľ osem hodín cesty autobusom.

Začiatkom decembra som sa premiestnila do mojej novej komunity Kazungula. Je to dedina na hraniciach s Botswanou a Zimbabwe. V komunite sme štyri sestry z rôznych krajín – Indonézia, Nemecko, Poľsko a ja zo Slovenska. Keďže most cez rieku Zambezi, ktorá oddeľuje Zambiu od susedných krajín ešte stále nie je dokončený, sú tu každý deň nekonečné kolóny kamiónov, ktoré čakajú na prepravu na druhý breh.

Tu na dedine je veľká chudoba. Celkovo Zambia je chudobná krajina. Zvlášť koniec minulého roka bol pre mnohých kritický. Ľudia nemali čo jesť, nemali žiadnu úrodu, pretože bolo veľmi sucho, žiadny dážď. Tiež tu máme veľký problém s elektrinou, pretože Zambia ju predáva do susedných krajín, nie je jej dostatok, a preto sme bez elektriny každý deň niekoľko hodín. Napriek všetkým negatívam sú tu ľudia veľmi priateľskí, vždy s úsmevom na tvári, špeciálne deti. Cez nich môžem spoznávať Božiu lásku každý deň.

Čo sa týka mojej náplne práce, tento rok som začala učiť v našej “Holy Spirit” materskej škôlke. Okrem toho som zodpovedná za klub detí. Každú sobotu dopoludnia k nám prichádza okolo 200 detí z okolia, pre ktoré pripravujem rôzny program – biblický kvíz, výroba kreatívnych vecí, modlitby, spev, športové aktivity, hry, doučovanie angličtiny… V sobotu poobede pomáham v našej farnosti, kde vediem skupinu detí (Holychildhood) katechézy.

Od februára som znova v hlavnom meste Lusaka, kde sa učím jeden z lokálnych jazykov – Cinyanja.  (Zambia má 72 lokálnych jazykov). Pretože tu nemáme našu komunitu, bývam v Saleziánskom centre blízko mojej školy. V triede je so mnou sedem kňazov z rôznych kongregácií. Vždy popoludní máme konverzáciu s ľuďmi z vonka. Pomaly sa tak učím spoznávať kultúru, zvyky, tradície v Zambii.

Momentálne sa situácia v Zambii nevyvíja dobre, hlavne tu v okolí hlavného mesta. Začalo sa tu rituálne zabíjanie – “mob justice”. Ľudia sa zabíjajú medzi sebou na ulici. Od minulého týždňa začala preto armáda hliadkovať na uliciach, napriek tomu však zabíjanie stále pokračuje. V niektorých oblastiach sa ľudia začali v noci zhromažďovať do kostolov, škôl, pretože sa boja o svoje životy. Spýtala som sa niekoľkých ľudí, prečo sa to deje a dozvedela som sa, že to má spoločné niečo s tradičným čarodejníctvom a tiež s politikou. Pretože budúci rok sa chystajú voľby, má sa to ešte zhoršovať. Biskupi nás preto vyzývajú k modlitbe za pokoj v krajine. V mnohých farnostiach sa začali každodenné adorácie a tiež spoločná modlitba ruženca na tento úmysel.

Chcem vás preto poprosiť, moji drahí, o modlitby za pokoj v Zambii, aby v srdciach tunajších ľudí zavládla láska a nie nenávisť.

Pán Boh zaplať za Vaše modlitby a obety!

S láskou na Vás všetkých pamätám v mojich modlitbách a vyprosujem každému z nás požehnaný čas pôstu!

Sr. Viera Klabníková, SSpS