Deň augustiniánskej spirituality

Workshopy o sv. Augustínovi a jeho vzťahu k Biblii, o klamstve v dielach sv. Augustína či o sv. Tomášovi z Villanovy, charizmatickom augustiniánovi a priateľovi chudobných zo 16. storočia, to všetko čaká návštevníkov Kláštora sv. Augustína v Košiciach už túto nedeľu.
Deň augustiniánskej spirituality je otvorený širokej verejnosti a všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na aktivitách v Kláštore sv. Augustína. Ako povedal prior rehole na Slovensku P. Juraj Pigula, je to možnosť a príležitosť načrieť do hĺbky spirituality, ktorú bratia v kláštore žijú a ktorá môže obohatiť všetkých ľudí hľadajúcich pravdu.

Podrobný program Dňa augustiniánskej spirituality nájdete na oficiálnej stránke rehole www.aug.sk.
V Roku zasväteného života 2015 si Rehoľa sv. Augustína na Slovensku pripomína 20. výročie od založenia komunity v Košiciach. Pátri Pavol Benedik a Angelo Lemme prišli z Umbrijskej augustiniánskej provincie v Taliansku a položili tu základy pôsobenia augustiniánov. Od roku 1995 do roku 2011 žili augustiniáni v prenajatom dome na okraji Košíc. Od roku 2011 pracujú v Kláštore sv. Augustína a stavajú Kostol sv. Rity.

-mh-