Deň kontemplatívnych kláštorov

Dňa 21. novembra sa v Cirkvi slávi ako deň kontemplatívnych kláštorov. V tomto roku je tento deň
zvláštny aj tým, že niekoľko dní po ňom začína oficiálne Rok zasväteného života.
Aj my, zasvätení na Slovensku, máme medzi sebou sedem (plnosť) klauzúrnych kontemplatívych
kláštorov. Sú to spoločenstvá, ktoré nás posilňujú svojou tichou modlitbou a veľkou obetou.
Skúsme si počas tohto dňa spomenúť na sestry v kontemplatívnych kláštoroch a podeliť sa s nimi o
modlitby, ale aj o naše hmotné dobrá. Pripravme im dary, ktoré by ich potešili a pomohli v prežívaní
ich života. Určite s láskou príjmu našu pomoc, či už to bude drogéria alebo trvanlivé potraviny.
Prosme tieto sestry na Slovensku, aby nám vymodlili plné a kvalitné prežívanie RZŽ spojené hlavne
s našou vnútornou a pravdivou obnovou.

Sr. Hermana Matláková, satmárka, koordinátorka Roku zasväteného života

PS: Posledný list v RZŽ bude venovaný práve kontemplatívnym spoločnostiam.
Za koordinačný tím RZŽ Vám ďakujeme za prejav lásky voči týmto kláštorom.

Adresár klauzúrnych kontemplatívnych kláštorov na Slovensku:
1. Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel
Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice, tel.: 055 / 6431 765, mail: karmel.kosice@slovanet.sk
2. Kláštor sestier bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel
Jána Pavla II. 1, 962 12 Detva, tel.: 045 / 2901 501, mail: karmeldetva@gmail.com
3. Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (rímsko-katolícky obrad)
Kláštorná 4, 060 01 Kežmarok, tel.: 052 / 4522 181, mail: redemptoristky@redemptoristky.sk
4. Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (grécko-katolícky obrad)
Kláštorná 1503, 093 03 Vranou nad Topľou, tel.: 0917 350 237, mail: ossrgrkat@wmx.sk
5. Rád klarisiek kapucínok na Slovensku
Kopernica 98, 967 01 Kremnica, tel.: 045 /6755 630, mail: rkk@zv.psg.sk
6. Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony
Dražovská 15, 949 01 Nitra, tel.: 037 / 6511 542, mail: sspsap.nitra@gmail.com
7. Rád sv. Benedikta, Klauzúrna komunita mníšok benediktínok Kláštora Najsvätejšej Bohorodičky
Kláštor Najsvätejšej Bohorodičky, 919 03 Horné Orešany, tel.: 0917 350 255,
mail: benediktinky@hotmail.com