Menovanie podsekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Pápež František dnes vymenoval P. Lorenza Lorussa OP za podsekretára Kongregácie pre východné cirkvi. P. Lorenzo Lorusso OP, narodený v Bari v roku 1967, bol doteraz rektorom Baziliky sv. Mikuláša v Bari, konzultorom dikastéria a docentom kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

(Zdroj: RV; jk)