Dielo svätej Terézie v čínskom jazyku

„Pápež František má veľmi rád svätú Teréziu,“ povedal P. Xaverius Cannistra OCD, generálny predstavený bosých karmelitánov, v rozhovore pre španielsky denník ABC v súvislosti s blížiacim sa 500. výročím narodenia tejto veľkej španielskej mystičky. Prípravy osláv prebiehajú na dvoch rovinách. Prvá sa týka karmelitánskeho rádu a spočíva v novom výklade diela svätej Terézie z Avily. „Od poslednej generálnej kapituly v roku 2009 sme každý rok prečítali jeden z jej spisov. Návrat k prameňom, k prvotnej charizme bol zaujímavou skúsenostnou a pomohol nám obrodiť našu identitu,“ hovorí P. Cannistra. Druha rovina prípravy osláv, sa dotýka sveta kultúry, kde má svätá Terézia významné miesto. „Som prekvapený tým, aký veľký záujem budí svätá Terézia v ľuďoch, ktorí sa vzdialili cirkevnému alebo rehoľnému životu. Vysvetľuje to, prečo sa nielen v Španielsku, ale aj v iných krajinách chystá množstvo kultúrnych podujatí,“ zdôrazňuje generálny predstavený bosých karmelitánov.
Medzi mnohými inými je na napríklad vydanie spisov svätej Terézie v čínštine – v Číne je totiž veľký záujem o túto mystičku –, či kongres, ktorý prebehne v Afrike o tejto španielskej svätici a o úlohe ženy. „Terézia žila v čase, kedy žena nemala takú sociálnu slobodu, ale aj napriek tomu dokázala spoločnosť zásadne oživiť. Preto tiež v tých kultúrach, kde žena nežije podmienkach rovnosti, môže postava Terézie na sociálnej rovine dosť pomôcť. Posolstvo svätej Terézie a celého tereziánskeho karmelu je zamerané na Božie milosrdenstvo. Veriť v Boha a tak získať zdravú sebadôveru, to je to,“ ako domnieva P. Cannistra, „čo môžeme dnes svetu ponúknuť. Mnohí mladí ľudia stratili sebadôveru a považujú sa za neschopných urobiť veľké veci. Musíme im hovoriť, že dokážu oveľa viac, než od nich žiada tento svet.“ V rozhovore s generálnym predstaveným bosých karmelitánov zaznela otázka, či sa pápež František, ktorý Teréziu z Avily i Karmel dobre pozná, chystá navštíviť Španielsko. „Pápež je človek, ktorý žije zo dňa na deň a nežije nejakými dlhodobými plánmi . Každý týždeň sa rozhoduje, čo urobí. Preto myslím, že ak sa nakoniec niektorých osláv zúčastní, tak sa to nedozvieme s nejakým veľkým predstihom. Takýto je jeho štýl,“ hovorí P. Xaverius Cannistra.

(Zdroj: RV; CZ)

-sc-