V Žiline sa uskutočnil formačný seminár

V dňoch 27. – 29. júla 2014 sa v Saleziánskom dome v Žiline uskutočnil formačný seminár na tému Afektivita a sexualita v kňazskom a zasvätenom živote. Prednášajúcim bol 84-ročný kňaz, páter Franco Fornari z rehole venturínov, aktívne pôsobiaci v talianskom Trente. Zo svojej skúsenosti sprevádzania kňazov a zasvätených v ťažkostiach, ktorých, ako sám povedal, doteraz sprevádzal 874, predstavil línie prežívania projektu života s jeho prirodzeným rastom na ceste zrelosti, ako aj jeho menej zrelé formy. Seminára sa zúčastnilo 38 zasvätených z rôznych reholí zo Slovenska a Čiech a jeden diecézny kňaz. Väčšina účastníkov pôsobí vo formácii.

-ms-