Dikastérium pre zasvätený život má novú podsekretárku

Pápež František vymenoval dňa 23. februára 2018 sr. Carmen Ros Nortes NSC za podsekretárku Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Sestra Carmen Ros Nortes sa narodila 20. decembra 1953 v Espinardo v Murcii (Španielsko). V Kongregácii sestier Našej Pani útechy (NSC) zložila večné sľuby 19. januára 1986. V Španielsku získala diplom z teológie, diplom z katechetickej pedagogiky a diplom z humánnych vied.

V roku 1985 dosiahla licenciát z teológie v odbore mariológia na Marianum v Ríme. Vo svojej kongregácii zastávala rôzne úlohy a bola aj misionárkou v Južnej Kórei. V dikastériu pre zasvätený život začala pôsobiť od 1. januára 1992 ako študijná asistentka. Vykonávala v ňom aj rôzne iné úlohy na oddelení pre vedenie, život a apoštolát a na oddelení podpory a formácie. Zároveň učí v Štúdiu tohto dikastéria.

Podľa štatistík, ktoré vydal Vatikán v apríli 2017, má Katolícka cirkev viac ako 670 000 zasvätených žien a 188 000 rehoľných kňazov a bratov.

-msk-