Pastorácii povolaní v dnešnej Európe sa venujú na konferencii v Albánsku

Pastorácia duchovných povolaní v Európe a aktualizácia práce na tomto poli smerom do budúcnosti je témou európskej konferencie, ktorú otvorili dňa 28. marca v albánskej Tirane. Podujatie, na ktorom sa zúčastňujú delegáti európskych biskupských konferencií pre pastoráciu povolaní sa nesie v kontexte príprav na Synodu biskupov s témou „Mladí, viera a rozoznávanie povolania“, ktorá sa uskutoční v októbri 2018 v Ríme.

Názov konferencie „In Verbo Tuo – povolania v dnešnej Európe“ odkazuje na úlohu Božieho slova pri zrode a raste povolania, ako aj na Petrovu odpoveď Ježišovi: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete“ (Lk 5,5). Zároveň pripomína komplexný dokument o pastorácii povolaní v špecifických podmienkach Európy, vydaný pred 20 rokmi Pápežským dielom pre cirkevné povolania.

Až do 3. marca sa 50 účastníkov v Tirane zaoberá analyzovaním ovocia dokumentu, jeho silných i slabých stránok. Budú hovoriť aj o nových požiadavkách vzhľadom na súčasný vývoj Cirkvi a spoločnosti v Európe s pohľadom do budúcnosti.

Delegátov čaká púť k patrónke Albánska, do národnej Svätyne Matky dobrej rady v Škoderi na severe krajiny, kde navštívia múzeum bývalej väznice albánskej tajnej polície. Albánsko má 38 blahoslavených mučeníkov z obdobia komunistickej totality.

Stretnutie organizuje Rada biskupských konferencií Európy (CCEE), European Vocations Service a moderuje ho luxemburský arcibiskup Jean-Claude Hollerich.

Medzi prítomnými je aj taliansky biskup diecézy Como Mons. Oscar Cantoni z  komisia CCEE pre mládež, ktorý sa o situácii duchovných povolaní v Európe vyjadril týmito slovami:

„Je pravda, že mladých zasiahla vlna sekularizmu, ale je tiež pravda, že v ich srdci je túžba hľadať nekonečno, plný život a čistú radosť. Musíme im pomôcť formovaním vychovávateľov schopných načúvať im a sprístupniť im prostriedky na porozumenie tomu, čo od nich chce Boh, aby mohli odpovedať na vlastné povolanie, nevylučujúc povolanie ku kňazstvu a zasvätenému životu.“

Jadrom úsilia o podporu povolaní musí byť duchovná oblasť, spiritualita, osobný kontakt s Bohom, vysvetľuje Mons. Cantoni:

„Treba dať dušu tomu všetkému, čo sa ponúka. Treba umožniť mladým, aby sa takpovediac „napojili“ na Božie slovo, aby sa ono mohlo potom konkrétne prejaviť v službe solidarity, spoločenstva, v nasadení sa. Opakujem: Pán povoláva neustále. Vždy.“

Zdroj: RV

-msk-