Dlhou a kľukatou cestou k zmiereniu prevedie zasvätených Prof. Peter Dubovský SJ

Teologicko–spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí pripravila pre zasvätených bratov i sestry v permanentnej formácie biblický seminár.

Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu bude témou prednášok Prof. Petra Dubovského SJ z Jozefovho cyklu z Knihy Genezis 37-50. Miestom konania seminára v dňoch 15. – 17. februára 2019 bude Modra-Harmónia.

Podrobnejšie informácie nájdete v návratke, ktorou sa môžete prihlásiť odoslaním na e-mail do 15. januára 2019.

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

-fc-